Navigation
Helmut Fian, Farbskizze  
Helmut Fian: Malerei auf Pap   Helmut Fian, Farbskizzen 2009-2013   Helmut Fian, Farbskizzen 2009-2013
         
Helmut Fian, Farbskizzen 2009-2013   Helmut Fian, Farbskizzen 2009-2013   Helmut Fian, Farbskizzen 2009-2013
         
Helmut Fian, Farbskizzen 2009-2013   Helmut Fian, Farbskizzen 2009-2013   Helmut Fian, Farbskizzen 2009-2013
         
Helmut Fian, Farbskizzen 2009-2013   Helmut Fian, Farbskizzen 2009-2013   Helmut Fian, Farbskizzen 2009-2013
         
Helmut Fian, Farbskizzen 2009-2013   Helmut Fian, Farbskizzen 2009-2013   Helmut Fian: Malerei Helmut Fian, Farbskizzen 2009-2013 Papier
         
         
         
Mediterrane Farbskizzen, 2009–2015
Wachskreide auf Papier
21 x 29,7 cm